L’alcalde Pueyo qualifica el Pacte Social per la Ciutadania com un pas més en el compromís per aconseguir una Lleida millor

La Paeria i CCOO i UGT, els principals sindicats de Lleida, han signat el cinquè pacte, amb vigència per als anys 2020-2023, per implementar mesures i compromisos que donin resposta a les necessitats de la ciutadania, per aconseguir una ciutat que vetlli per prevenir desigualtats i intervenir com a motor de transformació

El document recull la situació sanitària per la Covid-19, posa en valor la persona i la ciutat, i reforça els vincles i la capacitat de cooperació per afrontar les dificultats, els reptes i les oportunitats

El Pacte Social per la Ciutadania 2020-2023 ja és una realitat. El paer en cap, Miquel Pueyo, acompanyat de les tinents d’alcalde Jordina Freixanet i Anna Campos; el secretari general d’UGT a Lleida, José Luís Aguilá, i la seva homòloga, de Comissions Obreres, Cristina Rodríguez, han signat el cinquè pacte, un acord institucional entre l’Ajuntament i els principals sindicats de la ciutat per implementar mesures i compromisos que donin resposta a les necessitats ciutadanes. La voluntat és aconseguir una Lleida més connectada, justa, compromesa i cohesionada, que vetlli per prevenir desigualtats i intervenir com a motor de transformació social. Pueyo ha assegurat el pacte ‘és un pas més en el compromís per aconseguir una Lleida millor’ i que reforça els vincles i la capacitat de cooperació, amb un missatge d’esperança per a la ciutat i la societat.

L’alcalde ha explicat que el document està alineat i relacionat amb el Pla d’Acció Municipal (PAM) i amb la Mesa Transversal per a la Recuperació de la Ciutat -amb diverses forces polítiques representades a la Paeria i els agents cívics, econòmics i socials de Lleida. El pacte, que promou i defensa els interessos de treballadors/es, ciutadans/es i els col·lectius amb majors dificultats d’inclusió social, té els seus orígens en el 1993 quan va començar a fixar mesures per oferir a la ciutat un salari social i com a motor de desenvolupament col·lectiu.

El Pacte també inclou els compromisos dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030 i s’alinea a 4 ODS estratègics de la legislatura (Reducció de les Desigualtats, Ciutats i Comunitats Sostenibles, Acció Climàtica i Aliança pels Objectius), alhora que incorpora específicament l’objectiu 5: la Igualtat de Gènere, integrant la perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques i assignant accions i projectes concrets a assolir. El Pacte està estructurat en quatre eixos estratègics:

-Governança i excel·lència operativa.

-Imatge, projecció i promoció de la ciutat.

-Igualtat, diversitat i inclusió social.

-Emergència climàtica, ambiental i sanitària.

Aguilá, del sindicat UGT, ha comentat que cada participant ha sigut un carrer i que totes i tots han confluït en una gran plaça, que és el pacte, per treballar per una ciutat més social i segura, i que no viu d’esquena a la ciutadania. Rodríguez, de CCOO, ha afirmat que el pacte és obert i dinàmic per adaptar-se als reptes de futur i als canvis que es puguin produir i més davant la situació d’incertesa per la pandèmia.

L’alcalde ha agraït la voluntat d’entesa i el treball per part de les parts implicades. A la signatura, que s’ha fet a la Saló de Sessions de la Paeria, hi han assistit diversos regidors i regidores de la Corporació Municipal així com representants dels dos sindicats signants.

Eixos de treball del Pacte Social per la Ciutadania 2020-2023

Governança i excel·lència operativa


S’incideix en la Gestió dels Serveis Públics davant la necessitat d’impulsar un govern obert per augmentar la qualitat, l’efectivitat i la rapidesa dels serveis públics, perfeccionant el seu funcionament intern i progressant en la qualitat de treball de les seves empleades i empleats. En aquesta línia, es proposa garantir clàusules socials a tots els contractes, informes previs sobre la possibilitat de municipalitzar serveis externalitzats, millorar les comissions de seguiment de les grans concessions, mancomunar serveis, flexibilitzar l’horari per afavorir la conciliació de la vida familiar i laboral, així com fomentar els plans de formació per a tota la plantilla municipal.

La participació de les ciutadanes i els ciutadans, i la seva implicació en la comunitat, és un dels eixos més fonamentals per al bon desenvolupament de la nostra societat. S’hi ha de donar impuls i suport amb un model participatiu que s’adapti a la realitat i necessitats d’una ciutadania més diversa i que, a més a més, legitimi les decisions del govern local. També hi ha com a elements bàsics les tecnologies de la informació i la comunicació, de gran utilitat en la gestió municipal i per vetllar per la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.

Imatge, projecció i promoció de la ciutat

Es treballen les oportunitats laborals i el foment de l’ocupació per avançar en la conciliació de la vida personal, familiar i laboral; en la corresponsabilitat entre dones i homes; la no discriminació i l’erradicació de les diferències de gènere. La creació d’un observatori sociolaboral i establir polítiques d’integració per a persones en situació de vulnerabilitat són línies de treball, que enllacen en el terreny de la responsabilitat social, entesa com a compromís dels membres d’una societat tant de forma individual com en grup. A més, es planteja la creació d’una comissió per a l’estudi d’un salari mínim de ciutat abans de la finalització del Pacte.

La Cultura és un dels pilars bàsics de la societat i una eina fonamental per a la cohesió social i la salut, que s’ha de situar com a element distintiu de Lleida. Igualment el pacte contempla l’activitat física i l’esport i els hàbits saludables com a drets de ciutadania. Activitats que han de ser participatives, inclusives i han de garantir d’igualtat d’oportunitats. L’esport de base ha de complir amb la finalitat de la cohesió social, garantint, amb el conjunt del sector, l’accessibilitat, la inclusió social i la diversitat. Entre altres punts concrets, hi ha donar suport a l’esport femení i millorar els equipaments esportius.

Igualtat, Diversitat i Inclusió Social

S’inclouen els acords sobre Feminismes, LGTBIQ+, Cultura de la Pau, Lleida com a Ciutat Educadora, Persones i Comunitat, Gent Gran, Joventut i Habitatge i Transició ecològica. La inclusió de clàusules d’igualtat de gènere en tots els contractes públics de la Paeria, la creació d’un protocol d’atenció a les dones en situació de violència masclista o l’impuls d’una plataforma ciutadana contra les violències masclistes són els aspectes treballats en el document sobre Feminismes. De la mateixa manera, parla de l’elaboració d’un Pla Municipal de Polítiques LGTBIQ+, combatre l’atur en el col·lectiu trans i tallers de formació contra l’ LGTBIfòbia són altres aspectes que contempla el Pacte Social. Es preveu l’elaboració d’un nou Pla director de Cooperació i Solidaritat i la creació d’un punt de solidaritat al territori. I, com a Ciutat Educadora, al Pacte Social de Lleida s’estableix mantenir una estreta col·laboració amb el Departament d’Educació, impulsar i potenciar el Pla Educatiu Entorn i continuar treballant amb les Escoles Bressol en la formació, ràtios i beques.

La millora en l’atenció i la resposta a situacions d’urgència, universalitzar la teleassistència o elaborar un Pla d’Atenció a les Persones Temporeres per a la Campanya de la Fruita són les línies de treball pel que fa als àmbits de Persones i Comunitat. Es faran accions per fer de Lleida Ciutat Amiga de les persones grans, alhora que es posa èmfasi en la redacció del nou Pla Jove 2021-2024. En polítiques d’habitatge es proposa ampliar l’habitatge públic per a lloguer social, dotar-se d’un protocol per a la seva gestió i reactivar la Mesa d’Emergència. Per complir l’objectiu del dret a l’habitatge, es preveu evitar especulacions i fons voltors per afavorir els lloguers amb un preu just i establir mesures polítiques de lluita contra l’exclusió residencial i altre tipus de marginalitat. En Transició Ecològica, s’apunta incentivar l’ús d’energies renovables i avançar en la prevenció de la generació de residus.

Emergència Climàtica, ambiental i Sanitària

Crear una xarxa de col·laboració entre els CAPs i la Paeria per donar resposta a problemàtiques que es puguin detectar, fomentar els hàbits saludables i vetllar per la seguretat alimentària són algunes de les accions a concretar, això com per la sanitat ambiental i implementar mesures per reduir la contaminació ambiental (acústica, lumínica, atmosfèrica, brossa…). Aquest àmbit està relacionat amb l’espai públic, per això es vol fomentar el servei municipal de transport i millorar la mobilitat dins el nucli urbà i la xarxa de carril bici, o promoure els pàrquings dissuasius.

Altres acords establerts són reprendre i donar continuïtat a la Comissió Local de la Pobresa Energètica de l’Ajuntament i revisar el Pla climàtic de Lleida 2030, amb la creació d’un plenari del clima. 

paeria.cat