Es constitueix la Comissió de Seguiment del Pacte Social per la Ciutadania

S’ha establert un sistema de treball per garantir el seguiment del conveni i la difusió del mateix, així com prioritzar les actuacions a dur a terme per part del conjunt de les Regidories

Avui s’ha constituït la comissió de seguiment, avaluació i retiment de comptes del Pacte Social per la Ciutadania, com preveu aquest acord.

Per part de la corporació municipal, la comissió l’integren Jordina Freixanet, regidora de Govern Obert, Qualitat Democràtica i Institucional, i l’edil de Responsabilitat Social, Ocupació i Horta, David Melé. Per part de les seccions sindicals, Cristina Pena i Cristina Rodríguez, de CC OO, i José Luís Águila i Ramon Moreno, d’UGT.

En la mateixa reunió, s’ha establert un sistema de treball per garantir el seguiment del conveni i la difusió del mateix, així com prioritzar les actuacions a dur a terme des del conjunt de Regidories de la Paeria. 

El cinquè Pacte Social

El 15 de desembre de 2020 es va firmar el cinquè Pacte Social per la Ciutadania de Lleida, un acord institucional entre l’Ajuntament i els principals sindicats de la ciutat per implementar mesures i compromisos que donin resposta a les necessitats ciutadanes. La voluntat és aconseguir una Lleida més connectada, justa, compromesa i cohesionada, que vetlli per prevenir desigualtats i intervenir com a motor de transformació social.

El document està alineat amb el Pla d’Acció Municipal (PAM) i amb la Mesa Transversal per a la Recuperació de la Ciutat -amb diverses forces polítiques representades a la Paeria i els agents cívics, econòmics i socials de Lleida.

El pacte, que promou i defensa els interessos de treballadors/es, ciutadans/es i els col·lectius amb majors dificultats d’inclusió social, té els seus orígens en el 1993 quan va començar a fixar mesures per oferir a la ciutat un salari social i com a motor de desenvolupament col·lectiu.

El Pacte també inclou els compromisos dels Objectius per al Desenvolupament Sostenible i l’Agenda 2030 i s’alinea a 4 ODS estratègics de la legislatura (Reducció de les Desigualtats, Ciutats i Comunitats Sostenibles, Acció Climàtica i Aliança pels Objectius), alhora que incorpora específicament l’objectiu 5: la Igualtat de Gènere, integrant la perspectiva de gènere en totes les polítiques públiques i assignant accions i projectes concrets a assolir.

L’acord està estructurat en quatre eixos estratègics: Governança i excel·lència operativa; Imatge, projecció i promoció de la ciutat; Igualtat, diversitat i inclusió social, i Emergència climàtica, ambiental i sanitària. 

paeria.cat