El Pacte Social es reuneix per parlar de la imatge, projecció i promoció de la ciutat

S’ha debatut l’Eix 2 del pacte, que inclou les accions relacionades amb les oportunitats laborals i el foment de l’ocupació, la responsabilitat social, la cultura, l’esport i el lleure

El Pacte Social per Lleida continua el calendari de reunions de seguiment per avaluar les diferents àrees de treball, que en la sessió d’avui s’ha centrat en la imatge, la projecció i la promoció de la ciutat. El regidor d’Ocupació, Responsabilitat Social i Horta, David Melé, ha presidit la reunió de l’Eix 2 del pacte i ha explicat que s’han analitzat cadascun dels compromisos establerts, que inclou les accions relacionades amb les oportunitats laborals i foment de l’ocupació, la responsabilitat social, la cultura, l’esport i el lleure. A aquesta segona sessió, hi han assistit el regidor de Cultura, Ciutat i Transició Ecològica, Jaume Rutllant, i el regidor de Joventut, Festes i Tradicions i Esport, Ignasi Amor. Per part dels sindicats, hi han assistit Cristina Rodríguez i Pere Sànchez, de Comissions Obreres, i Ramon Moreno, d’UGT.

Pel que fa a l’ocupació, l’Institut Municipal d’Ocupació (IMO) Salvador Seguí ja duu a terme polítiques d’integració en el mercat laboral per a les persones en situació de vulnerabilitat: persones amb discapacitat, joves, persones més grans de 45 anys, persones migrades, dones en situació de vulnerabilitat, persones que arran de la covid-19 han perdut la feina o necessiten més formació i acompanyament per reubicar-se en el mercat laboral, etc. A més, tots els projecte i programes que es desenvolupen a l’IMO porten implícita la responsabilitat social. Així mateix, aquest mes de novembre s’ha iniciat una línia de treball per elaborar un Pla estratègic amb l´objectiu d´incidir en la creació d´una ocupació de qualitat, reconvertir feines que deixaran d´existir i fer front als inevitables canvis tecnològics i digitals. Des de l’IMO també es continua intensificant la participació dels sindicats en les accions formatives que s’hi gestionen.

En l’apartat de Cultura, s’han posat sobre la taula la necessitat de continuar prioritzant l’accés a la cultura, vetllant per la igualtat i fomentant una cultura i un lleure responsables. En aquest sentit, s’han de tenir en compte diferents col·lectius, com la infància i la joventut, per fomentar hàbits de participació i per educar i crear públics per l’endemà.

La promoció de l’activitat física i l’esport, des d’un punt de vista participatiu, inclusiu i d’igualtat d’oportunitats, també forma part del Pacte Social per Lleida. Té un especial interès les accions vinculades a l’esport de base, amb la mediació i gestió de conflictes esportius, l’educació en valors o l’impuls a l’esport femení.

paeria.cat