Comissió de seguiment

Es constitueix una comissió de seguiment, avaluació i retiment de comptes d’aquest Pacte formada per dos representants de cada sindicat, la tinenta d’Alcalde i regidora de Presidència i el regidor d’Ocupació, Responsabilitat Social i Horta, que es reuniran ordinàriament 3 cops a l’any i extraordinàriament quan una de les parts ho sol·liciti de forma fefaent, en el termini previ d’una setmana.

Integren la comissió de seguiment per part de les seccions sindicals:

paeria.cat