Accions fetes

Eix 1. Governança i excel·lència operativa

 • Fira de contractació pública
  Més informació
 • Assegurar la qualitat i la transparència de la informació en els processos participatius perquè aquests arribin a bon terme podent passar així de la participació a la implicació i d’aquesta a la corresponsabilitat. PARTICIPACIÓ-IMPLICACIÓ-CORRESPONSABILITAT
 • Utilitzar l’Escola de Participació Ciutadana per aportar informació de qualitat a la ciutadania com a eina de coneixement que millori els processos participatius i de
  pressa de decisions
 • Promoure processos i espais de participació que permetin la deliberació ciutadana sobre els temes municipals d’interès comunitari
 • Sistematitzar els processos participatius impulsats per l’Ajuntament
 • Enfortir, dinamitzar i promocionar la participació col·lectiva a través de les entitats sense ànim de lucre de la nostra ciutat, i també de forma individual per part de la ciutadania

Eix 2. Imatge, projecció i promoció de la ciutat

 • Cultura i lleure responsables. Projectar activitats culturals, de lleure i oci amb principis de responsabilitat, alineats amb els d’igualtat i diversitat. Foment d’una cultura saludable i conciliadora amb horaris de descans i de vida en família. Treballar col·laborativament amb altres regidories en aquesta línia, com Joventut, Educació o Serveis Socials

Eix 3. Igualtat, diversitat i inclusió social

 • S’impulsarà la inclusió de clàusules d’igualtat de gènere a tots els contractes públics de l’Ajuntament de Lleida, així com dels seus plans d’igualtat al Registre públic de plans d’igualtat de la Generalitat
  Més informació
 • S’inclouran, com a mesura d’aquest Pla, campanyes de sensibilització a la ciutadania en matèria LGTBIQ+ en col·laboració amb les entitats de la ciutat, així com mesures per a la prevenció i el combat de l’LGTBIfòbia en l’àmbit
  educatiu
 • La Paeria promourà la participació d’aquests sindicats al Consell Municipal LGTBIQ+, de la mateixa manera que estan representats en la resta de consells. Ambdós sindicats lluiten per la igualtat efectiva en l’àmbit laboral, però també al social com a element transformador i multiplicador al nostre entorn
 • Es promouran tallers de formació bàsica contra l’LGTBIfòbia, treballant transversalment per a incorporar el tractament de la gestió de la diversitat sexual en l’àmbit laboral a l’Administració Pública
 • Es reforçarà i s’impulsarà el coneixement del Protocol de deure d’intervenció des del Servei d’Atenció Integral LGTBIQ+ (SAI Lleida)
 • Es crearà un punt de solidaritat al territori per assessorar altres municipis i acompanyar les entitats en els processos administratius per concórrer o fer el seguiment de les ajudes atorgades en les diferents línies de subvenció especialitzades en cooperació i solidaritat
  Més informació
 • Els ajuntaments són l’administració que millor coneix la realitat dels municipis i és per això que cal mantenir una estreta col·laboració i una fluida comunicació amb el Departament d’Educació per arribar a acords consensuats
 • Aplicar criteris desagregadors al repartiment de la matrícula viva, això vol dir fer les assignacions prenent en consideració les demandes de les famílies, la disponibilitat de les vacants i l’impacte de les assignacions concretes en la segregació escolar
 • Millorar la detecció i distribució de l’alumnat amb necessitats específiques de suport educatius per raons socioeconòmiques, socioculturals o d’origen
 • Impulsar el Pla Educatiu d’Entorn a la ciutat per a promoure actuacions de millora de l’èxit educatiu i de cohesió social als centres educatius
  Més informació
 • Contribuir a la millora de les condicions d`escolarització per afavorir l’èxit escolar i educatiu
  Més informació
 • Promoure l’educació intercultural i l’ús de la llengua catalana com a element de cohesió social
  Més informació
 • Mantenir les ràtios actuals en les aules de les Escoles Bressol Municipals
 • Mantenir la universalització del servei de teleassistència i adaptar-los tecnològicament als canvis que es van produint, així com incorporar-lo a la cartera de serveis que gestiona l’Ajuntament de Lleida
 • Elaborar un Pla d’Atenció a les persones temporeres per a la Campanya de la Fruita amb la col·laboració dels diferents agents (sindicats, entitats, organitzacions patronals i administracions)
 • Informació, orientació i acompanyament amb especialistes en els àmbits de formació, treball, suport legal, habitatge, internacional i suport psicològic
 • Promoció del Carnet Jove de Lleida: conveni amb l’Agencia Catalana de la Joventut per promoure nous descomptes per a la gent jove que viu o utilitza els serveis de la ciutat. Al mateix temps aquesta acció suposa la dinamització del teixit comercial i de serveis de la ciutat de Lleida, amb la col·laboració amb les entitats comercials i empresarials de la ciutat
 • Polítiques actives d’inserció laboral a través de les línies d’ajut a la gent jove en el marc de la Garantia Juvenil i el Pacte per l’Ocupació Juvenil a Catalunya:
  • Contractació de joves: joves en pràctiques, joves extutelats, etc
  • Referents d’Ocupació: informació, motivació i acompanyament en la recerca de feina
 • Projectes d’acompanyament a la incorporació laboral o Coworking La Casa de Fusta per a joves emprenedors/es:
  • Promoció de projectes cooperatius en col·laboració amb Ponent Coopera
  • Acompanyament i promoció a creadors/es plàstics/es (Crea2, Mercat de les Idees)
  • Desenvolupament d’activitats de foment dels oficis en el marc del projecte Brigada Jove (aprenentatges de diversos oficis i aplicació en projectes a l’espai públic i equipaments adreçats a activitats juvenils)
 • Manteniment d’una línia d’intervenció integral adreçada a la incorporació social de joves migrants sols/es en col·laboració amb diversos departaments municipals
 • Manteniment i promoció dels Bucs d’Assaig Musical amb la prestació d’espais per assajar, actuar i gravar maquetes. Projecte de residència artística per l’acompanyament intensiu
 • Suport i promoció d’iniciatives de grafit i pintura Mural
 • Promoció d’espais de lleure educatius adreçats a adolescents a diversos barris i en l’àmbit de la ciutat
 • Promoure la participació de músics/es joves als esdeveniments festius de la ciutat
 • Manteniment de la intervenció a l’espai públic, com a mecanisme per atansar-nos a persones joves que no accedeixen als recursos i com a instrument per promoure un us positiu de l’espai compartit
 • Ampliar la disponibilitat d’habitatge públic per al lloguer social mitjançant la compra o la cessió per part dels grans tenidors i bancs
 • Treballar per acabar amb els estocs de pisos buits a la ciutat mitjançant sancions o mesures afavoridores fiscalment perquè els petits i grans tenidors posin a disposició els habitatges que tenen buits per al lloguer social
 • Identificar els habitatges buits (cens) i les causes de la seva desocupació: elaborar un cens on s’identifiquin els pisos buits a la nostra ciutat a mans dels grans tenidors

Eix 4. Energència climàtica, ambiental i sanitària

 • Fomentar el servei d’autobusos de la ciutat, especialment la línia del Polígon Industrial “El Segre” i valorar la possibilitat de fer extensiu línies cap a altres polígons de la ciutat
 • Treballar perquè el servei de transport públic -urbà i de rodalies- sigui més eficaç, sostenible i accessible
 • Realitzar campanyes de sensibilització per l’adequació de les “zones 30” de circulació a la nostra ciutat
 • Construir més camins escolars/carrils bici, entre ells, els accessos l’institut Castell de Templers i al complex de la Caparrella
 • Vianalització i pacificació de més carrers als voltants de les escoles i dels parcs per fer més segurs aquests espais
 • Reorganitzar aquells punts on coincideixin el carril bici amb les parades d’autobús o que puguin ser generadores d’inseguretat durant els desplaçaments
 • Ampliar a més partides de l’Horta sense servei de transport urbà el servei a demanda de taxi. Millorar la receptivitat de les parades 28 d’autobús, tant als vianants com als autobusos, protegint-los de les inclemències, ja sigui adaptant les parades per a que els autobusos no abandonin el seu carril de circulació, o be senyalitzant horitzontalment i correctament les parades, hi ha moltes parades senyalitzades a on no hi cap el bus, fet que provoca que els busos no puguin parar be, dificultant tant l’accés com la sortida de les persones usuàries
 • Ampliació a altres zones de la ciutat les zones blaves per afavorir la rotació de les places d’estacionament
 • Facilitar a les persones propietàries de vehicles que gaudeixin de gratuïtat de l’estacionament a la zona blava (per exemple: propietaris de vehicles elèctrics) un etiqueta o adhesiu per evitar que s’hagin de desplaçar al vehicle per col·locar el tiquet o habilitar l’exempció via app, es un greuge comparatiu amb la resta de persones que poden fer anar la app sense fer el desplaçament
 • En aquells carrers o avingudes a on es detecten que els vehicles circulen a altes velocitats s’haurien de fer controls de velocitat o instal·lar radars, per disminuir la velocitat dels vehicles i millorar la seguretat de la resta de persones usuàries de les vies publiques

paeria.cat